Predsednik  Bernard Volf  051 651 482
Podpredsednik  Anton Jerman  031 385 583
Tehnika  Vinko Koželj  041 629 562