Predsednik  Bernard Volf  031 386 627
Podpredsednik  Anton Jerman  031 385 583
Tehnika  Vinko Koželj  041 629 562