Marko Matuš, član društva Stari traktor Moste je praznoval Abrahama.

Fotogalerija postavljanja mlaja.