Oranje z lokomobilom

Tako so včasih orali s parnimi predhodniki traktorjev, ki so jih imenovali tudi lomomobile.