Romanje v Ljubljano 2019

Ljubilejno 10. romanje v Ljubljansko stolnico. 
Ljubljanski stolni prošt Jožef Lap nas je sprejel z veliko ljubezni. 
Bog mu povrni.