Traktor s priključkom
Rajko Belehar iz Voklega na Gorenjskem